|

Ontvang vergelijkbare jobs in je e-mail voor

Docent(e)

Docent(e)

Border
Apply

Docent(e)

 

De provincie Antwerpen is voortdurend op zoek naar enthousiaste en competente medewerkers. Hun kwaliteiten zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst of handicap. Momenteel organiserenwij een selectieprocedure bij aanwerving/bevordering/interne mobiliteit/externe mobiliteit voor een functie van DOCENT(e)binnen het Departement Ontwikkeling en Educatie Provinciaal Veiligheidsinstituut(PVI) – dienst Opleidingen.Je zal werken op volgend adres:Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem.Je uitvalsbasis is Berchem maar je bent regelmatig op de baan.

 

We nemen een vergelijkende selectieprocedure af waarbij we een wervingsreserve samenstellen die gedurende drie jaar geldig blijft. We zullen uit deze wervingsreserve putten voor eventuele toekomstige vacatures.

 


Wie zijn wij?

 

Het Provinciaal Veiligheidsinstituut is een toonaangevend kennis- en doecentrum m.b.t. welzijn op het werk én veiligheid thuis.

Ons doel is om -via het vormen, sensibiliseren en faciliteren van mensen en organisaties- effectief bij te dragen tot een meer veilige en gezonde  werk- en leefwereld.  Daarom zetten we volop in op praktijk en preventiebeleving, en dit via onze opleidingen, de didactische ruimte, de doekoffers, ons informatiecentrum, onze campagnes, ...
Onze ambitie reikt verder: vanuit een open en warm huis willen we meebouwen aan een actief netwerk en zo mensen en organisaties verbinden tot meer welzijn.

Als docent komt je terecht binnen de dienst opleidingen, waar je vooral zal samenwerken met 2 collega-docenten en een administratieve collega. De dienst opleidingen verricht de volgende opdrachten:

 • het inrichten van diverse opleidingen i.v.m. welzijnop het werk, zowel in- als extern
 • het examineren van basisveiligheid en VOL/VIL VCA
 • het organiseren van groepsbezoeken in de didactische ruimte
 • het organiseren van studiemomenten en bijscholingen

 

De aangeboden kwaliteitsvolle opleidingen vormen een uitgelezen mix van theorie en praktijk.  Ook de andere diensten en producten van het PVI worden ingeschakeld: dit zijn onder meer de publicaties, het informatiecentrum, …

Bijkomende informatie over de activiteiten kan je terugvinden op de website van Provincie Antwerpen:

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/pvi.html

 

 

Wat zal je als docent(e)doen?

 

Als docentben je in hoofdzaak verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitwerken, evalueren en bijsturen van kwalitatieve opleidingen op maat.Onderdeel hiervan is het adviseren van je leidinggevende in de verdere ontwikkeling van het beleid.

 

Concreter zijn jouw verantwoordelijkheden op dit vlak:

 • Uitbouwen en uitbreiden van de activiteit “opleiding op maat” (bij de klant in het bedrijf of in het Veiligheidsinstituut).  Dit omvat onder meer:
  • opmaak en realisatie van een plan-van-aanpak voor de komende 5 jaar
  • prospectie,uitbouw van een netwerk en promotie van het aanbod
  • opvolging van aanbestedingen en indien opportuun hierop intekenen
  • ontwikkelen van “opleidingen op maat van de klant” van A tot Z.  Dit omvat onder meer:
   • het analyseren van de ‘noden’/vraag van (potentiële) klanten
   • het bepalen van de leerdoelstellingen
   • het bepalen van de leeractiviteiten (opleidingsprogramma samenstellen)
   • de evaluatie en het natraject
 • Optreden als docent: in de opleidingen op maat, in onze open opleidingen enbij de groepsbezoeken in de didactische ruimte.

 

 

Wie ben jij?

 

Als docent(e)beschik je over onderstaande gedragscompetenties:

 

Je geeftheldere en boeiende opleidingenaan diverse doelgroepen en past je inhoud en aanpak aan in functie van het doelpubliek. Dankzij je visie op het opleidingsgebeuren anticipeer je en ga je actief op zoek naar de toekomstige noden van klanten en geeft meerichtingaan het/hun beleid. Je stimuleert samenwerking in je eigen team en komt met ideeën om het gezamenlijk resultaat te verbeteren.

Netwerken doe je gedreven en met veel plezier om zo eventuele gezamenlijke doelen met interne en externe partners te detecteren en te realiseren.Je legt oorzaken en ziet verbanden in je dossiers, die je zo efficiënt en effectief mogelijk behandelt. Je groot organisatietalentzorgt ervoor dat je projecten of activiteiten optimaal aanpakt en opvolgt.

 

Hiernaast beschik je over volgende algemene kenniscompetenties:

 • Je bent vertrouwd met bedrijfs-, maatschappelijke en socio-economische ontwikkelingen
 • Je hebt kennis van de spelers (stakeholders/actoren) in het werkveld van welzijn op het werk
 • Je hebt kennis van regelgeving en “goodpractices” m.b.t. welzijn op het werk
 • Je bent administratief onderlegd en kan werken met de courante software programma’s

 

Bijkomende aandachtspunten:

Je bent in het bezit van een rijbewijs B en je beschikt over een eigen wagen

Je bent bereid om je regelmatig (voor meer dan 50%) te verplaatsen naar verschillende locaties in Vlaanderen

 


Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 

Aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten

 • Verplichte voorwaarde om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure: je bent in het bezit van een getuigschrift preventieadviseur (minimaal) niveau 2 (niveau 1 strekt tot aanbeveling)
 • De functie van docent vereist een master denkniveau
 • Er zijn echter geen diplomavereisten: kandidaten die niet in het bezit zijn van een geldig master diploma zullen een capaciteitsproef moeten afleggen op A-niveau (zie selectieprocedure)

 

Bevorderingsvoorwaarden(al je al werkt bij de provincie Antwerpen)

 • Je bent titularis van een graad van niveau B of niveau C
 • Je hebt ten minste 4 jaar niveauanciënniteit in een graad van niveau B (schalen B1-B2-B3 of B4-B5) of niveau C (C1-C2-C3 of C4-C5)
 • Je hebt een gunstige evaluatie gekregen voor de laatste periodieke evaluatie.
 • Je bent aangesteld vanuit een volwaardige selectieprocedure.

 

Voorwaarden interne mobiliteit (als je al werkt bij de provincie Antwerpen)

Interne mobiliteit blijft een horizontale beweging, zodat voor deze functie in rang Av enkel medewerkers met salariëring in schalen A1a-A1b-A2a zich kandidaat kunnen stellen.

 • je bent statutair of contractueel aangesteld vanuit een vergelijkende selectieprocedure of je hebt een contract van onbepaalde duur
 • je hebt een minimale graadanciënniteit van één jaar
 • je hebt een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie

 

Externe personeelsmobiliteit(als je werkt bij een Autonoom Provincie Bedrijf of bij een andere overheid in het Vlaams gewest)

 

Ben je personeelslid van een Autonoom Provincie Bedrijf en voldoe je aan de voorwaarden van interne mobiliteit of aan de bevorderingsvoorwaarden zoals ze in de vacature omschreven staan, kan je deelnemen aan deze selectieprocedure.
 

Ben je personeelslid van een gemeente van het Vlaamse gewest, een OCMW van het Vlaamse gewest, een OCMW-vereniging van het Vlaamse gewest, een andere provincie van het Vlaamse gewest, een AGB van een gemeente van het Vlaamse gewest, een APB van een andere provincie van het Vlaamse gewest of een personeelslid van de Vlaamse Overheid en voldoe je aan de voorwaarden van interne mobiliteit zoals ze in de vacature omschreven staan, kan je deelnemen aan deze selectieprocedure.

 

Kijk naar het gedeelte ‘aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten’ als je niet in aanmerking komt voor de bevorderingsvoorwaarden of voor de voorwaarden voor interne- en externe personeelsmobiliteit.

 


Wat bieden wij jou?

 

Geïndexeerd loon

Je start in salarisschaal A1a: het bruto maandsalaris ligt tussen € 2.987,26 en € 4.648,37.

Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal A1b: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3.458,93 en € 4.819,26

 

Na 18 jaar anciënniteit  (in A1a en A1b samen)  ga je over naar salarisschaal A2a: het bruto jaarsalaris ligt tussen de €4.614,19 en € 4.949,14.

 

Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij andere overheden) je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je bruto salaris.

 

Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris.

 

Extralegale voordelen

 • gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten
 • maaltijdcheques van 7 EUR
 • gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk.
 • fietsvergoeding
 • 35 dagen jaarlijkse vakantie
 • extra legaal pensioen voor contractuele functies
 • diverse opleidingsmogelijkheden
 • personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten
 • glijdende werkuren

 

Welke stappen zal je doorlopen in de selectieprocedure?

 

CV-screening
Een cv-screening gaat de selectieprocedure vooraf. De consulent werving en selectie screent in samenwerking met het diensthoofd de binnengekomen cv's op volgende criteria:

-          Je bezit minimaal 5 jaar relevante ervaring binnen de wereld van welzijn en preventie op het werk

en/of

-          Je bezit minimaal 5 jaar relevante pedagogische ervaring

 

We laten maximum 12 kandidaten toe tot het volgende selectieonderdeel.

 

Capaciteitsproef(enkel voor kandidaten die niet in het bezit zijn van een masterdiploma)

De kandidaten zullen een test op masterniveau moeten afleggen. Deze test is uitsluitend. Enkel kandidaten die de vooropgestelde minimumscore behalen, worden toegelaten tot het volgende onderdeel.

 

Thuisopdracht

We geven je enige tijd voor het interview, een opdracht, toegespitst op de vereiste competenties en eventueel vergezeld van een infopakket.

 

Online persoonlijkheidsvragenlijst (adviserend)

 

Mondelinge gedeelte: toelichting van de opdrachten het competentiegericht interview

De presentatie van de thuisopdracht wordt gevolgd door een interview met betrekking tot het profiel en de taakomschrijving van de functie, de verworven vaardigheden, evenals de motivatie en de affiniteit met het werkterrein.

Het mondeling gedeelte zal plaatsvinden op 27juni 2017 op volgend adres: Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem

Eindselectie
De selectiejury gaat over tot een grondige beoordeling van de kandidaten en stelt de eindrangschikking op. De eindrangschikking wordt gemotiveerd en onderbouwd op basis van de presentatie van de thuisopdracht en het competentiegericht interview.

 

Hoe stel je je kandidaat?

 

Surf naarwww.provincieantwerpen.be. Selecteer deze functie en dien je kandidatuur online in tot en met  4 juni 2017(motivatiebrief en CV opladen in één document).


Ben je als persoon met een handicap erkend bij de VDAB? Dien dit bewijs dan mee in met je kandidatuur.

 

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure, de verloning en de extralegale voordelen kan je terecht bij Annelise Van der Perre, HR consulent (tel. 03 3 240 69 91of mail annelise.vanderperre@provincieantwerpen.be).


Voor meer inlichtingen over de functie zelf kan je terecht bij Stefaan Henderieckx, teamverantwoordelijke dienst opleidingen PVI (tel.03 3 203 42 10 of mail Stefaan.henderieckx@provincieantwerpen.be).

 

JOB SAMENVATTING

 • Bedrijf:
 • Salaris: €2,987.26 - 4,648.37 € /jaar
 • Locatie: Berchem
 • Ervaring: 5 tot 7 jaar
 • Carriéreniveau: Midcareer (geen manager)
 • Job Type: Voltijds Onbeperkte duur
 • Job Categorie: Training/Instructie/Onderwijs

ABOUT US

Apply
De kracht van onze provincie zijn onze 1.700 medewerkers. Hun werk staat volledig ten dienste van de 1.700.000 inwoners en 70 gemeenten van provincie Antwerpen.

Samen zijn onze medewerkers verantwoordelijk voor meer dan 80 verschillende diensten en instellingen. Je kent vast onze groendomeinen (bv. Het Zilvermeer, De Nekker, De Schorre), onze cultuurhuizen (bv. Arenbergschouwburg, Modemuseum, De Warande) of onze provinciale scholen (bv. PIVA). Maar vaak leiden we ook achter de schermen alles in goede banen, zoals het onderhoud van onze waterlopen of onderzoek naar vaccinaties (bv. de hielprik).

Provincie Antwerpen werkt over de grenzen van steden en gemeenten heen. Het werk van gemeenten en steden stopt aan hun grenzen en dan neemt de provincie over. Zo blijft de dienstverlening naar onze inwoners gegarandeerd.

Provincie Antwerpen investeert in een doordacht personeelsbeleid dat oog heeft voor diversiteit en gelijke kansen. Als provinciemedewerker krijg je maximale kansen om je te ontplooien en te groeien in je huidige functie of in een functie bij een andere provinciedienst. Je persoonlijkheid en je kwaliteiten, dat is wat telt. Voor talent is er altijd plaats bij provincie Antwerpen.

Kom actief meewerken aan de toekomst van onze provincie en solliciteer nu.