|

Ontvang vergelijkbare jobs in je e-mail voor

applicatie ondersteunende cons...

applicatie ondersteunende consulent educatie

Border
Apply

 

Applicatie ondersteunende consulent educatie

 

 

 

 

 

 

De provincie Antwerpen is voortdurend op zoek naar enthousiaste en competente medewerkers. Hun kwaliteiten zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst of handicap. Momenteel organiseren wij een selectieprocedure bij aanwerving/bevordering/interne mobiliteit/externe mobiliteit voor de functie van applicatie ondersteunendeconsulent educatie voor het Autonoom Provinciebedrijf Havencentrum Lillobinnen het Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Je zal werken op volgend adres: Scheldelaan 444, Haven 621, 2040 Antwerpen. Wij bieden een voltijdse contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.


We nemen een vergelijkende selectieprocedure af waarbij we een wervingsreserve samenstellen die gedurende drie jaar geldig blijft. We zullen uit deze wervingsreserve putten voor eventuele toekomstige vacatures.

 

 

Wie zijn wij?

 

Het Havencentrum sensibiliseert en enthousiasmeert op het terrein om het maatschappelijk draagvlak voor de haven (maritiem, logistiek, industrieel) te versterken. Bijzondere aandacht gaat naar jongeren om hun interesse op te wekken en hen tewerkstellingskansen te tonen.

 

Het Havencentrum brengt jongeren naar de onbekende en overweldigende wereld van de haven van Antwerpen. Wij nemen hen mee naar plaatsen en bedrijven waar ze anders nooit komen en brengen hen in contact met mensen die in de haven werken. We inspireren hen met verhalen en uitdagingen op maat en laten zien welke toekomstmogelijkheden er in onze wereldhaven zijn. Door jongeren een beleving te geven van de haven in ’t echt, bouwen wij een brug tussen studiekeuze en werkgelegenheid.

 

Voor onze ploeg zoeken we versterking om ons aanbod continu te vernieuwen en aan te passen aan de steeds veranderende leerplannen/eindtermen van het onderwijs en aan de interesses van jongeren. Het tonen van tewerkstellingskansen in de haven is hierbij belangrijk naar de toekomstige studiekeuze toe.

 

Meer info vind je op www.provincieantwerpen.be en www.havencentrum.be

 

 

Wat zal je als applicatie ondersteunende consulent educatie doen?

 

-         je bent into games en digitalisering en weet ons educatief aanbod, indien nodig, om te zetten in een boeiend interactief spel

-         je werkt mee aan de uitbouw en het beheer van ons digitale aanbod (eerste ondersteuning te bieden bij onze digitale applicaties, zodat het aanbod verzekerd blijft)

-         je volgt de actualiteit en trends op met betrekking tot games, digitaliseren e.d. en  kan deze vertalen naar onze educatieve behoeften

-         je werkt mee aan het educatiebeleid van de organisatie en adviseert je leidinggevende over de verdere ontwikkeling van het digitale beleid en specifieke digitale projecten:

 • hiervoor zet je samenwerkingsverbanden op met partners, diensten en instellingen en neem je een intermediaire rol op tussen onze diverse stakeholders

-         je coördineert de aan jou toevertrouwde projecten en educatieve programma’s en dat gaande van het in kaart brengen van de noden over het uitwerken van een educatief maar sprekend programma tot en met de volledige praktische en logistieke organisatie en administratie

-         je werkt graag in team en je ondersteunt je collega’s bij hun projecten die niet alleen digitaal zijn maar wel educatief

-         je begeleidt de gidsen bij het werken met onze digitale applicaties

-         je maakt inschattingen van de middelen die nodig zijn en bespreekt dit met het team en je leidinggevende

-         je houdt ervan mensen aan te zetten tot leren door middel van de nieuwste technologieën (design, motion graphics, code en digitale technologie boeien jou, kortom, je bent een creatieveling die gepassioneerd is door de combinatie van design, development in al zijn facetten en ict.)

 

 

Wie ben jij?

 

Als applicatie ondersteunende consulent educatie beschik je over onderstaande gedragscompetenties:

-         klantgerichtheid

-         zin voor kwaliteit

-         resultaatsgerichtheid

-         samenwerken

-         mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

-         plannen & organiseren

-         initiatief nemen

-         creativiteit

-         optreden

-         inlevingsvermogen

-         didactische vaardigheid

-         netwerken

-         creativiteit

-         flexibel gedrag

 

 Jebeschikt hiernaast ook over volgende kenniscompetenties:

-         je kan vlot overweg met de courante software (Word, Excel, PowerPoint, internettoepassingen en social media)

-         je voelt je als een vis in het water als we spreken over design, ict en digitalisering

-         je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands. Engels strekt tot aanbeveling

-         je hebt kennis en affiniteit met de haven

 

bijkomende pluspunten:

-         communicatie en de havensector zijn grote passies van jou

-         jouw ervaring in het omgaan met jongeren van allerlei achtergrond en interesses

-         jouw ervaring in het overdragen van kennis via moderne methodes (idealiter als leerkracht)

-         jouw kennis van leerplannen en eindtermen

-         je bent flexibel (occasioneel weekendwerk)

 

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 

Aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten

-       je beschikt over een bachelorsdiploma

 

Aan deze voorwaarde dient voldaan te zijn bij uiterste inschrijvingsdatum.

 

 

Bevorderingsvoorwaarden

-       je bent titularis van een graad in rang Cv of Cx (schalen C1-C2-C3 of C4-C5)

-       je hebt ten minste 4 jaar niveauanciënniteit in een graad van rang Cv of Cx (schalen C1-C2-C3 of C4-C5)

-       aangesteld zijn vanuit een volwaardige vergelijkende selectieprocedure

-       een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie

 

Aan deze voorwaarde dient voldaan te zijn bij uiterste inschrijvingsdatum.

 

Voorwaarden voor interne personeelsmobiliteit

Interne mobiliteit blijft een horizontale beweging, zodat voor deze functie in rang Bv enkel medewerkers met salariëring B1-B2-B3zich kandidaat kunnen stellen.

-       statutair of contractueel aangesteld zijn vanuit een vergelijkende selectieprocedure of een contract van onbepaalde duur hebben

-       een minimale graadanciënniteit van één jaar hebben

-       een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie

 

Aan deze voorwaarde dient voldaan te zijn bij uiterste inschrijvingsdatum.

 

Voorwaarden voor externe personeelsmobiliteit

Ben je personeelslid van de provincie Antwerpen of een ander Autonoom Provincie Bedrijf verbonden aan de provincie Antwerpen en voldoe je aan de voorwaarden van interne mobiliteit of bevordering zoals ze in de vacature omschreven staan, kan je deelnemen aan deze selectieprocedure.

 

Ben je personeelslid van een gemeente van het Vlaamse gewest, een OCMW van het Vlaamse gewest, een OCMW-vereniging van het Vlaamse gewest, een andere provincie van het Vlaamse gewest, een AGB van een gemeente van het Vlaamse gewest, een APB van een andere provincie van het Vlaamse gewest of een personeelslid van de Vlaamse Overheid en voldoe je aan de voorwaarden van interne mobiliteit zoals ze in de vacature omschreven staan, kan je deelnemen aan deze selectieprocedure.

 

Aan deze voorwaarde dient voldaan te zijn bij uiterste inschrijvingsdatum.

 

Kijk naar het gedeelte ‘aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten’ als je niet in aanmerking komt voor de bevorderingsvoorwaarden of voor de voorwaarden voor interne- en externe personeelsmobiliteit.

 

 

Watbiedenwijjou ?

 

Geïndexeerd loon

Je start in salarisschaal B1: het bruto maandsalaris ligt tussen € 2.365,20 en € 3.192,33

Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal B2: het bruto maandsalaris ligt tussen € 2.748,01 en € 3.616,16

Na 18 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal B3: het bruto jaarsalaris ligt tussen de € 3.643,50 en € 3.985,29

Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij andere overheden) je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je brutosalaris.

 

Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris.

 

Extralegale voordelen

-       gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten

-       maaltijdcheques van 7 EUR

-       fietsvergoeding

-       35 dagen jaarlijkse vakantie

-       extra legaal pensioen voor contractuele functies

-       diverse opleidingsmogelijkheden

-       personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten

-       glijdende werkuren

 

 

Welke stappen zal je doorlopen in de selectieprocedure?

 

CV-screening:

De selectieprocedure wordt voorafgegaan door een CV-screening. De selectiejury screent de binnengekomen kandidaturen op volgende criteria:

-       je beschikt over aantoonbare professionele ervaring inzake educatie

-       en/of aantoonbare kennis en ervaring in vormingswerk of onderwijs

-       en/of aantoonbare affiniteit met de haven
 

We laten maximum 10 kandidaten toe tot het volgende selectieonderdeel.

 

Thuisopdracht:
Er wordt een thuisopdracht, toegespitst op de vereiste competenties en eventueel vergezeld van een infopakket, aan de kandidaten gegeven. Hierbij wordt aan de kandidaten de nodige voorbereidingstijd gegeven om deze opdracht toe te kunnen lichten aan de selectiejury.

Toelichting opdracht en competentiegericht interview: (dit gedeelte gaat door op 21 juni 2017 in het Havencentrum Lillo, Scheldelaan 444, Haven 621, 2040 Antwerpen)
De toelichting van de thuisopdracht wordt gevolgd door een interview met betrekking tot het profiel en de taakomschrijving van de functie, de verworven vaardigheden, evenals de motivatie en de affiniteit met het werkveld.

Eindselectie:
De selectiejury gaat over tot een grondige beoordeling van de kandidaten en stelt een rangschikking op. Deze rangschikking wordt gemotiveerd en onderbouwd op basis van de gestelde competenties.

 

 

Hoe stel je je kandidaat?

 

Surf naar www.provincieantwerpen.be. Selecteer deze functie en dien je kandidatuur (CV en motivatiebrief in één document)online in. Dit kan tot en met 4 juni 2017.


Ben je als persoon met een handicap erkend bij de VDAB (voor Nederland: erkend door UWV of een bedrijfsarts van de arbodienst)? Dien dit bewijs dan mee in met je kandidatuur.


Voor meer inlichtingen over de aanwervingsprocedure kan je terecht bij de heer Wiet Neve, consulent HR (tel. 03/240 57 73) of e-mail (wiet.neve@provincieantwerpen.be)

 

Voor meer inlichtingen over de functie zelf kan je terecht bij mevrouw Ann D’ Havé, senior adviseur Havencentrum Lillo (tel. 03/250 61 61) of e-mail (ann.dhave@havencentrum.be)

JOB SAMENVATTING

 • Bedrijf:
 • Salaris: €2.365,00 - 3.985,00 € /maand
  gratis hospitalisatieverzekering, extra legaal pensioen, maaltijdcheques, fietsvergoeding, opleidingsmogelijkheden, glijdende werkuren, 35 dagen jaarlijkse vakantie
 • Locatie: Antwerpen
 • Opleiding: Professionele bachelor(A1)
 • Ervaring: Minder dan 1 jaar
 • Carriéreniveau: Startersniveau (beperkte ervaring)
 • Referentienummer: 1764
 • Job Type: Voltijds Onbeperkte duur
 • Job Categorie: Overige

ABOUT US

Apply
De kracht van onze provincie zijn onze 1.700 medewerkers. Hun werk staat volledig ten dienste van de 1.700.000 inwoners en 70 gemeenten van provincie Antwerpen.

Samen zijn onze medewerkers verantwoordelijk voor meer dan 80 verschillende diensten en instellingen. Je kent vast onze groendomeinen (bv. Het Zilvermeer, De Nekker, De Schorre), onze cultuurhuizen (bv. Arenbergschouwburg, Modemuseum, De Warande) of onze provinciale scholen (bv. PIVA). Maar vaak leiden we ook achter de schermen alles in goede banen, zoals het onderhoud van onze waterlopen of onderzoek naar vaccinaties (bv. de hielprik).

Provincie Antwerpen werkt over de grenzen van steden en gemeenten heen. Het werk van gemeenten en steden stopt aan hun grenzen en dan neemt de provincie over. Zo blijft de dienstverlening naar onze inwoners gegarandeerd.

Provincie Antwerpen investeert in een doordacht personeelsbeleid dat oog heeft voor diversiteit en gelijke kansen. Als provinciemedewerker krijg je maximale kansen om je te ontplooien en te groeien in je huidige functie of in een functie bij een andere provinciedienst. Je persoonlijkheid en je kwaliteiten, dat is wat telt. Voor talent is er altijd plaats bij provincie Antwerpen.

Kom actief meewerken aan de toekomst van onze provincie en solliciteer nu.